Verdad o Reto BluRay MicroHD | Flula Borg | ซีรี่ย์เกาหลี Witch’s Love ซับไทย EP1 – EP3 Your Honor EP1 – EP6 ซับไทย ซีรี่ย์เกาหลี Time 2018 ซับไทย EP1 – EP8 The 100 Season5 EP1 – EP13 ซับไทย Your House Helper EP1 – EP20 ซับไทย Sunny Again Tomorrow EP1 – EP60 ซับไทย ซีรี่ย์เกาหลี Suits สูท คู่ป่วนทนายจอมกวน 2018 EP1 – EP8 พากย์ไทย Goodbye to Goodbye EP1 – EP28 ซับไทย Let’s Eat 3 ซับไทย EP1 – EP7 Are You Human Too EP1 – EP34 ซับไทย SEAL Team Season1 ซับไทย EP1 – EP19 Meteor Garden (F4 2018) ซับไทย EP1 – EP22 Thirty But Seventeen Ep1-Ep8 ซับไทย The Originals Season 5 ซับไทย EP1 – EP13 Let Me Introduce Her ซับไทย EP1-EP14 Page 1 of 96 1 2345... 102030... Last เรื่องล่าสุด ซีรี่ย์เกาหลี Witch’s Love ซับไทย EP1 – EP3 Your Honor EP1 – EP6 ซับไทย ซีรี่ย์เกาหลี Time 2018 ซับไทย EP1 – EP8 The 100 Season5 EP1 – EP13 ซับไทย Your House Helper EP1 – EP20 ซับไทย Copyright © 2018 เว็บดูซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์เกาหลี ซีรีย์ฝรั่ง เสียง ซับไทย
ดูหนัง หนัง ดูหนังออนไลน์ หนังใหม่ ดูหนังฟรี series-onlines 2016. เว็บดูซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์เกาหลี ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย ซีรีย์ฝรั่ง ดูซีรีย์ฝรั่ง ซีรีย์ฝรั่งเสียงซับไทย ล่าสุดทุก EP 2016-2017.

Скачать через торрент Autodesk Inventor бесплатно русская версия torrent активатор

Статистика раздачи
Размер:  10.63 GB   |    Зарегистрирован:  1 год 2 месяца   |    .torrent скачан:  94 раза   |   
Раздают:  1  
   
загрузка...
 
Автор Сообщение

m0nkrus

avatar m0nkrus


Autodesk Inventor (Pro) 2018.0.2 RUS-ENG

Год выпуска: 2017
Версия программы: 2018.0.2 build 112
Разработчик: Autodesk
Автор сборки: m0nkrus
Платформа: Windows x64
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лекарство: Присутствует

Системные требования:
- 64-битная версия Microsoft Windows 10 (настольная ОС), Windows 8.1 с обновлением KB2919355, Windows 7 SP1
- 64-разрядный (x64) процессор Intel или AMD с тактовой частотой 2 ГГц (рекомендуется Intel Xeon E3, Core i7 или сравнимый, с частотой 3 ГГц или выше)
- 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 20 ГБ)
- Видеоадаптер с разрешением 1280x1024 с поддержкой Direct3D 10 (рекомендуется Direct3D 11 или выше)
- Рекомендуется масштабирование рабочего пространства 100%, 125%, 150% или 200%
- 40 ГБ свободного места на диске для установки
- Выход в Интернет для работы Autodesk 360, сетевой загрузки и доступа к Subscription Aware
- Microsoft Internet Explorer 11.0 или совместимый
- Microsoft Excel 2010, 2013 или 2016 для iFeatures, iParts, iAssemblies и пр. Excel Starter, сетевой Office 365 и OpenOffice не поддерживаются
- .NET Framework 4.6 или более поздней версии
- Виртуализация поддерживается на Citrix XenApp 7.6; Citrix XenDesktop 7.6

Для сложных моделей, сложных литьевых форм и крупных изделий (более 1000 деталей)
- Intel Xeon E3, Core i7 или сравнимый, с частотой 3,3 ГГц или выше
- 24 ГБ ОЗУ или больше
- Видеоадаптер с поддержкой Direct3D 11 или выше

Описание:
Autodesk Inventor – это всеобъемлющий комплект решений для машиностроительного 3D-проектирования и выпуска документации, разработки кабельных и трубопроводных систем, проектирования литьевых форм и тестирования эксплуатационных характеристик разрабатываемых изделий. Благодаря Autodesk Inventor инженеры могут интегрировать чертежи AutoCAD и другие 2D-данные в единую модель, создавая виртуальное представление конечного продукта. Проверка формы, допусков и функциональности осуществляется средствами программы задолго до запуска изделия в производство.

Autodesk Inventor содержит полный набор гибких инструментов для машиностроительного 3D-проектирования, анализа изделий, создания инструментальной оснастки, проектирования на заказ и обмена проектными данными. Autodesk Inventor помогает выйти за рамки 3D с помощью технологии цифровых прототипов, основанной на обладающей высокой точностью 3D-модели, которая позволяет осуществлять проектирование, визуализацию и анализ изделий еще до того, как будет изготовлен первый образец. Технология цифровых прототипов, реализованная в Autodesk Inventor, дает возможность повысить качество изделий, снизить расходы на разработку и ускорить вывод на рынок.

Autodesk Inventor включает в себя простые в использовании и тесно взаимодействующие друг с другом средства динамического анализа и расчета напряжений, которые помогают исследовать поведение деталей и изделий в условиях реальной эксплуатации и быстрее выводить на рынок высококачественную продукцию. В Autodesk Inventor автоматизируются ключевые аспекты процесса проектирования литьевых форм для деталей из пластмассы, а также разводки сложных трубопроводных и кабельных сетей. Благодаря этим возможностям снижается риск появления ошибок и растет конкурентоспособность выпускаемой продукции.
 • Параметрическое моделирование
 • Моделирование сборки
 • Создание чертежей
 • Гибкое моделирование
 • Прямое моделирование
 • Моделирование произвольных форм
 • Разработка концепции и компоновки в машиностроительной области
 • Проектирование деталей из пластмассы
 • Проектирование деталей из листового металла
 • Генератор форм
 • Автоматическая конфигурация продукта
 • Автоматизация проектирования деталей и сборок
 • Генераторы компонентов и калькуляторы
 • Автоматизированное проектирование рам
 • Электромеханические системы
 • Автоматизированное проектирование трубопроводных систем
 • Работа со сторонними данными
 • Взаимодействие с технологией BIM
 • Взаимодействие с печатной платой (PCB)
 • Управление данными
 • Проверка 3D-проектов в облаке
 • Экспорт в формате 3D PDF
 • Динамическое моделирование
 • Анализ напряжения
 • Визуализация и рендеринг
 • Разнесенные виды и анимация
 • Произведено объединение двух оригинальных дистрибутивов в один: английский х64 и русский х64.
 • В инсталлер добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
 • В установочный пакет Inventor 2018 произведена интеграция Inventor 2018.0.2 Update.
 • Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.4.332 до версии 7.0.5.154.
 • Утилита Autodesk Licensing Manager обновлена с версии 5.1.4 до версии 5.1.5 HotFix 1.
 • Используемый в оригинальных дистрибутивах пакет .NET Framework 4.6 заменен на переработанный вариант из проекта [Slim] .NET Framework 4.7 Full x86/x64.
 • Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
 • Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
 • Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~2,7 Гб без потери функционала.
 • Все необходимое для лечения и установки как обычного Inventor, так и Inventor Professional, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
 1. Установите Inventor 2018 или Inventor Professional 2018, выбрав желаемые компоненты.
 2. Скопируйте кейген из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
 3. Запустите программу. Откроется окно с предложением ввести серийный номер или использовать сетевую лицензию. Выберите "Использовать серийный номер" (Enter a Serial Number). Согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 797J1 в качестве кода продукта для установки Inventor Professional 2018 или 208J1 для установки обычного Inventor 2018, после чего нажмите "Далее" (Next).
 4. В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 797J1 в качестве кода продукта для установки Inventor Professional 2018 или 208J1 для установки обычного Inventor 2018, и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
 5. От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
 6. В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
  ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
 7. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Размер образа: 10,6 ГБ (11 416 645 632 байт)
MD5-сумма образа: 14faccfaf1002cfe74083c829791532d
SHA1-сумма образа: 124ce35f21912676415d98c5e1c4785ca770293a
]


Трекер:  [ 16-Июн-2017 18:42 ]

  

Скачать .torrent

Размер .torrent файла 27 KB


Размер: 10.63 GB
Хэш (hash) релиза: e74bd8b8375600e6b4531cce75cd07ccfc57ad

Торренты, похожие на Autodesk Inventor скачать торрент

Форум Название Автор Размер S L Добавлен
Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·*· Autodesk Inventor (Pro) 2019.1 RUS-ENG m0nkrus 1195827619211.14 GB 6 0 1533659382

19:29

7-Авг-18

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2019.0.1 RUS-ENG m0nkrus 1156308388110.77 GB 4 0 1526734780

15:59

19-Май-18

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2019 RUS-ENG m0nkrus 1159399023210.8 GB 0 0 1525596800

11:53

6-Май-18

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2018.2 RUS-ENG m0nkrus 1211014564711.28 GB 0 0 1514376755

15:12

27-Дек-17

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2018.1.2 RUS-ENG m0nkrus 1183250164411.02 GB 2 0 1506615427

19:17

28-Сен-17

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2018.1 RUS-ENG m0nkrus 1182296819511.01 GB 0 0 1501399163

10:19

30-Июл-17

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2018 RUS-ENG m0nkrus 1096155685610.21 GB 0 0 1491068088

20:34

1-Апр-17

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2017 R3 RUS-ENG m0nkrus 1203358041911.21 GB 2 0 1476168167

09:42

11-Окт-16

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2017 RUS-ENG m0nkrus 1141418329210.63 GB 0 0 1461734516

08:21

27-Апр-16

Разное (Программы для работы с мультимедиа и 3D) ·· Autodesk® Inventor® Professional 2012 86/64 bits 2012 x64 [2012, MULTILANG -RUS] Galfimbul 79856061727.44 GB 0 0 1418288468

12:01

11-Дек-14

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2015 SP1 x86-x64 RUS-ENG (AIO) m0nkrus 1260146800411.74 GB 2 0 1414226377

11:39

25-Окт-14

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2014 SP1 x86-x64 RUS-ENG (AIO) m0nkrus 1139990244010.62 GB 0 0 1382362224

16:30

21-Окт-13

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor (Pro) 2014 x86-x64 RUS-ENG (AIO) m0nkrus 1140687115510.62 GB 0 0 1372751811

10:56

2-Июл-13

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor Professional 2010 Eng x32/х64/ADMS (VAULT WORKGROUP 2010 Client/Server) полный комплект L 1929009787217.97 GB 0 0 1317562692

16:38

2-Окт-11

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor Professional Suite 2010 (+ Mechanical 2010) Russian x32 x64 Retail (7xDVD5 ISO) L 1985946489218.5 GB 0 0 1317562652

16:37

2-Окт-11

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor Professional 2012 x32 x64 ISO ( English ) dnickn 72551563466.76 GB 0 0 1300458186

17:23

18-Мар-11

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor Publisher 2012 x32 x64 ISZ ( English ) dnickn 19956281621.86 GB 0 0 1300301787

21:56

16-Мар-11

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk Inventor Professional Suite 2011 x32 x64 ISZ [RUS] Fanfar 1804664209316.81 GB 0 0 1286292106

18:21

5-Окт-10

Системы автоматизации проектных работ (САПР) ·· Autodesk AutoCAD Inventor Suite Pro 2010 (x32/x64) [Eng]-Full(включая Mechanical) L 2444811266622.77 GB 0 0 1317562516

16:35

2-Окт-11

Еще никто не оставлял запись к записи скачать торрент Autodesk Inventor . Будь первым!

!Обратная связь